ชื่อสถานศึกษา กศน.ตำบลหล่ายงาว  บ้านหล่ายงาว  บ้านเลขที่ 275 หมู่ที่  1   ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์  57310 

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ   กศน.ตำบลหล่ายงาว  ตั้งอยู่บ้านหล่ายงาว ห่างจากอำเภอเวียงแก่น ประมาณ  2 

3. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาศูนย์ กศน.ตำบลหล่ายงาว

 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหล่ายงาว   จัดตั้งเมื่อวันที่   13   กรกฎาคม   พ.ศ. 2543    ตั้งอยู่ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น   หมู่   1   ตำบลหล่ายงาว   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย 

4.1  สภาพทั่วไป ที่ตั้ง  ขนาด
                 ตำบลหล่ายงาว   ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและแม่น้ำ  มีเนื้อที่ทั้งหมดมี  76  ตารางกิโลเมตร ประมาณ  47,500  ไร่   อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงรายติดแม่น้ำโขงชายแดนประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   ระยะทางจากศาลากลางจังหวัดเชียงรายถึง ตำบลหล่ายงาว  ประมาณ  120 กิโลเมตร  การเดินทางจากอำเภอเมืองถึง ตำบลหล่ายงาว  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1233, 1152, 1020, 1155 ตามลำดับ และสามารถเดินทางโดยเรือเริ่มต้นจากท่าเรือ  อ.เชียงแสน  หรือท่าเรือ  อ.เชียงของ จ.เชียงราย  ล่องตามลำแม่น้ำโขง  ขึ้นฝั่งได้ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนบ้านแจมป๋อง  ตำบลหล่ายงาว

4.1.1   อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จด ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวแบ่งเขต
ทิศใต้ จด ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น

ทิศตะวันออก จด ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น
ทิศตะวันตก จด ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ

4.1.2 ขนาดพื้นที่

          พื้นที่ทั้งหมดมี 76 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 47,500 ไร่

 

4.1.3  ภูมิประเทศ

ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ราบระหว่างหุบเขาและแม่น้ำ

ข้อมูลการจัดการศึกษา

ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหล่ายงาว

          นางสาวกฤษณา  พรมหล้า

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหล่ายงาว   

การแลศัย

นอกระบบและ5/มีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ให้บริการจัดการศึกษา จำนวน  6 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านหล่ายงาว                       

หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งคำ

หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทราย

หมู่ที่ 4 บ้านท่าข้าม      

หมู่ที่ 5 บ้านแจมป๋อง

หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเอียน