เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงแก่น  ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9cBliXgeql0EnzaIhwxY45EhwfNJzWm58vUGRZ-BfiXYMDg/viewform และอ่านพระราชประวัติผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (pubhtml5.com)