กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการก้าวท้าใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงระบบสุขภาพของประชาชน ให้เกิดความรอบรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ของประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย จึงขอเชิญชวน ครู บุคลากรในสถานศึกษา รวมถึงนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Line Official โดยค้นหา @THNVR หรือ โทร. 025904413 เอกสารเพิ่มเติม คลิกhttps://drive.google.com/file/d/1qCcZROfkt90ZiMlqwQxVwriCQWIhj7qF/view?usp=sharing