ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน

รายละเอียดคลิก https://drive.google.com/file/d/1g7W-35A9TMyO2xWv2iv3hbdhjYnP-uc6/view?usp=sharing