ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อจ้างเหมาบริการ โดยวิธีสัมภาษณ์

ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

รายละเอียด คลิกที่นี่ https://drive.google.com/file/d/1Iw-ZTGqOwRvKUk-pZfK_U-ghPwsY-0Gd/view?usp=sharing