หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และรับแบบทดสอบปลายภาคเรียน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-03-02 21:11:37 เข้าชม : 25,289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้ นางสาวภัทร คำชุ่ม ตำแหน่ง ครู นางสาวอัชรี ลือชา ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ และนางวาริพินทุ์ อินตา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และรับแบบทดสอบปลายภาคเรียน ซึ่งจะดำเนินการสอบระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ประธานการประชุม และเน้นย้ำให้ทุกสนามสอบประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามาเข้าสอบ เพื่อรักษามาตรฐานร้อยละการเข้าสอบของนักศึกษาดีขึ้นกว่าภาคเรียนที่ผ่านมา และให้คณะกรรมการคุมสอบ เข้มงวดในเรื่องการฝนรหัสประจำตัวนักศึกษา รหัสสถานศึกษา และรหัสวิชา ให้ถูกต้อง ... ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย


.