หัวข้อข่าว : กศน. อำเภอเวียงแก่นนำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-28 21:56:13 เข้าชม : 25,292 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น และคณะครู กศน.อำเภอเวียงแก่น นำนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ระดับประถม จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และให้นักศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง


.