หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-26 22:13:26 เข้าชม : 25,293 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้นางสาวกฤษณา พรมหล้า ครู กศน.ตำบลหล่ายงาว และคณะครู กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา กศน.เวียงแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วัดม่วงแก้ว ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการเรียน เกิดทักษะในการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 3 ระดับ จำนวน 130 คน


.