หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ บูรณาการความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-02-03 21:36:54 เข้าชม : 25,291 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสมเพชร ยาละ มอบหมายให้ นางวาริพินทุ์ อินตา นักวิชาการศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ บูรณาการความรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเวียงแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของสาระการเรียนรู้ 5 สาระ ตลอดจนผู้เรียนได้รู้ถึงความถนัด และความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา 5 สาระการเรียนรู้กับการดำเนินชีวิตประจำวันได้


.