หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit จังหวัดลำปาง
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-30 10:47:55 เข้าชม : 25,290 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit จังหวัดลำปาง ดร.คมกฤช จันทร์ขจร รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง จ.ลำปาง จากนั้นนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง นักกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit จากนั้นนายสังข์ กาญจนเพิ่มพูน ผู้อำนวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ/ประธานอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา กศน. มีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างเสริมสุขภาพอนามัย ส่งเสริมประชาธิปไตยใส่ใจคุณธรรม จริยธรรม รักษาความเป็นไทย ป้องกันพิษภัยจากสารเสพติดให้โทษ พร้อมทั้งเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนไปแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ระดับประเทศ ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว มีนักกีฬาและบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,000 คน ประกอบด้วยกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกรีฑา นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักกีฬา ในสังกัดมากกว่า 50 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬากศน.ภาคเหนือเกมส์ 2566 One Spirit ชิงชัยในกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทนของนักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ... ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาของ กศน.อำเภอเวียงแก่นที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาเซปักตะกร้อ (ชาย) ประเภทนักศึกษา รางวัลที่ 4 กรีฑา 100 เมตร (ชาย) ประเภทนักศึกษา


.