หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมบ้านขวากเหนือ ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่ 6 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-30 10:02:50 เข้าชม : 25,289 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่



วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครู และนักศึกษา กศน.ตำบลท่าข้าม ร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ศูนย์วัฒนธรรมบ้านขวากเหนือ ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่ 6 ผลิตภัณฑ์จักสานหวาย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ทั้งนี้ขอขอบคุณกำนันสังเวียน นุธรรม คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนบ้านขวากเหนือ หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่มาช่วยกันพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้ มีความพร้อมในการรับการประเมินต่อไป


.