หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-25 10:05:18 เข้าชม : 25,015 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้ นางวาริพินทุ์ อินตา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมการดำเนินงาน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยมี นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอเวียงแก่น เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ กศน.อำเภอเวียงแก่น ได้ร่วมเสนอแผนการขับเคลื่อน “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของ กศน.อำเภอเวียงแก่น เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่อไป


.