หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-19 18:01:31 เข้าชม : 25,022 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือน มกราคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเวียงแก่น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เน้นย้ำให้ครูจัดการเรียนการสอนทุกช่องทาง และเตรียมความพร้อมในการสอบ N-NET การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ในรูปแบบสมัยใหม่ หาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และติดตามการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 มกราคม 2566 อีกทั้งมีการ PLC ระหว่างผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2565


.