หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ร่วมกิจกรรมงานวันครู พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2023-01-17 10:43:10 เข้าชม : 25,034 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นำโดย นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอเวียงแก่น ร่วมกิจกรรมงานวันครู พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher power is the heart of tranforming the educational quality ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย


.