หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง ( EF : Executive Function ) เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ อำเภอเวียงแก่น
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-11-11 09:52:32 เข้าชม : 25,245 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอหมายให้ นางวาริพินทุ์ อินตา นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง ( EF : Executive Function ) เด็กปฐมวัย ประถมศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ อำเภอเวียงแก่น ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแก่น อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


.