หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-20 16:38:07 เข้าชม : 25,027 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565 นำโดยนายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม และสนามสอบโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม สนามสอบจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และนายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และนายสมคิด ยาวิราช นักวิชาการศึกษา ซึ่งการสอบในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


.