หัวข้อข่าว : กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-08 14:47:42 เข้าชม : 25,034 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2565 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้ นางวาริพินทุ์ อินตา นักวิชาการศึกษา และคณะครู กศน.อำเภอเวียงแก่น ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสามารถ และความถนัด และได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้านและเต็มศักยภาพ ทั้งนี้ยังมีการสอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 50 คน ระดับมัธยมศึกษา 50 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลา่ย 50 คน


.