หัวข้อข่าว : คณะครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการสัมมนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เขียนข่าวโดย กศน.อำเภอเวียงแก่น (ดูทั้งหมด) | พิมพ์ข่าวหน้านี้
2022-09-08 14:12:15 เข้าชม : 25,033 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นายสมเพชร ยาละ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเวียงแก่น มอบหมายให้ นางสาวภัทร คำชุ่ม ครูผู้ช่วย นางอัชรี ลือชา ครูอาสาสมัครฯ และคณะครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอเวียงแก่น เข้าร่วมการสัมมนาครูศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ในการจัดการศึกษาสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูงตามแผนชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมทั้งให้ครูที่เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ แล้วนำไปปรับใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนอีกด้วย


.