โควิดทำ “หัวโจก 3 นิ้ว” หนาว เริ่มสู่โหมดโดดเดี่ยว !!